שבילי פנחס

פרשת חוקת באנגלית

 מאמר שבועי על פרשיות השבוע ומועדי השנה בדרך הפרד"ס
על ידי הרב פנחס פרידמאן שליט"א

פרשת חוקת בצרפתית

פרשת חוקת בספרדית

להורדת מאמר השבוע