שבת הגדול בספרדית

!!!!!!!!!!!!!!!חדש

שבת הגדול בצרפתית

שבילי פנחס

 מאמר שבועי על פרשיות השבוע ומועדי השנה בדרך הפרד"ס
על ידי הרב פנחס פרידמאן שליט"א

להורדת מאמר השבוע 

שבת הגדול - החודש באנגלית