מאמר שבועי על פרשיות השבוע ומועדי השנה בדרך הפרד"ס

 על ידי הרב פנחס פרידמאן שליט"א

להורדת מאמר השבוע 

שבילי פנחס