שבילי פנחס

!!!!!!!!!!!!!!!חדש

 מאמר שבועי על פרשיות השבוע ומועדי השנה בדרך הפרד"ס
על ידי הרב פנחס פרידמאן שליט"א

להורדת מאמר השבוע 

פרשת ויקרא - החודש בספרדית